Сега се обидуваме да зачуваме доволно пари за да си дозволиме едно патување до Италија. Сепак, понекогаш е предизвик да се најде баланс помеѓу нашите заштеди и нашите секојдневи трошења на пари.